1. Home /
  2. Soi kèo /
  3. Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

16/05/2022

Ngày/Giải đấu Đội bóng HT FT HDP T/X ITA D1

AC Milan

Napoli

AC Milan
Napoli

00 00 01 01 0

0

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

H

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

X

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

01 01 13 13 0/0. 5

0

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

2.5 / 3

1/1. 5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

X

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

11 11 22 22 0.5

0/0. 5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

2.5

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

11 11 11 11 0 / – 0.5

0 / – 0.5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

T

ITA Cup

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

20 20 20 20 0 / – 0.5

0 / – 0.5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

2.5 / 3

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

T

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

00 00 00 00 0 / – 0.5

0

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

H

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

X

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

01 01 32 32 1

0.5

H

T

2.5 / 3

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

H

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

00 00 00 00 – 0.5

0 / – 0.5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

X

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

10 10 21 21 1/1. 5

0.5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

B

3/3. 5

1.5

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

X

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

12 12 12 12 0 / – 0.5

0 / – 0.5

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

B

2.5 / 3

1/1. 5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

20 20 42 42 1

0/0. 5

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

B

2.5

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

11 11 11 11 0.5 / 1

0/0. 5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

T

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

01 01 04 04 0

0

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

B

2.5

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

H

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

00 00 30 30 1

0.5

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

T

2.5 / 3

1/1. 5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

X

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

10 10 20 2

0

0

0

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

H

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

11 11 31 31 0.5 / 1

0/0. 5

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

T

2.5 / 3

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

01 01 12 12 0/0. 5

0

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

B

2.5

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

H

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

11 11 11 11 0.5

0/0. 5

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

B

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

T

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

21 21 22 22 0/0. 5

0/0. 5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

B

2.5

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

00 00 00 00 0.5 / 1

0/0. 5

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

B

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

X

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

21 21 31 31 0

0

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

B

2.5

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

00 00 30 30 0.5

0/0. 5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

B

2.5

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

X

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

01 01 12 12 0

0

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

2.5

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

H

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

11 11 11 11 1

0/0. 5

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

B

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

T

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

02 02 22 22 0

0

H

T

2.5

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

00 00 00 00 0 / – 0.5

0 / – 0.5

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

B

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

X

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

00 00 10 10 0.5 / 1

0/0. 5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

B

2.5

1

X

Bạn Đang Xem: Soi kèo AC Milan vs Napoli, 2h45 ngày 20/12 – Serie A

X

ITA D1

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan

10 10 31 31 – 1/1. 5

– 0.5

Xem Thêm : Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Changchun YaTai, 17h00 ngày 13/12

B

B

3

1/1. 5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

X

ITA D1

AC Milan
Napoli
AC Milan
Napoli

22 22 52 52 1/1. 5

0.5

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

B

2.5

1

Xem Thêm : Đua Top 4 Serie A: Hấp dẫn đến vòng cuối cùng

T

T

Nguồn: https://tysobongda24h.com
Danh mục: Soi kèo

Eric Dang là CEO “trùm” của Tysobongda24h - Website chuyên cập nhật Kết quả - Lịch thi đấu - Bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hiện nay. Với uy tín, chất lượng và những bài soi kèo, tin tức bên lề sân cỏ chính xác và có chiều sâu đã giúp Tysobongda24h trở thành điểm truy cập quen thuộc của anh em đam mê bóng đá.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

// lmtri custom // end custom